Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Maria Kownacka

Adres Szkoła Podstawowa

6
Miejscowość Nowy Kamień
Kod pocztowy 09-530
Gmina Gąbin
Powiat płocki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

242772803
Strona
Regon 00111501800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Nowy Kamień pod adresem 6. Nr tel. do szkoły to 242772803. Nr faksu: 242772803. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Gąbin, powiat płocki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem http://spkamien.gabin.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00111501800000.

Szkoła Podstawowa edukuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 64, z czego 29 to dziewczynki, a 35 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat płocki ma zarejestrowane 58 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 7188 uczniów w powiecie przypada 58 innych szkół podstawowych (123,93 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Nowy Kamień: 1
  • w gminie Gąbin: 11
  • powiat płocki: 65
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa