Przedszkole Samorządowe W Pacynie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Pacynie

Adres Przedszkole Samorządowe W Pacynie

Łukasiewicza 4
Miejscowość Pacyna
Kod pocztowy 09-541
Gmina Pacyna
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Pacynie

242858163
Regon 00090391400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Pacynie znajduje się w miejscowości Pacyna pod adresem Łukasiewicza 4. Numer telefonu do przedszkola to 242858163. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Pacyna, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00090391400000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 60, z czego 32 to uczennice, a 28 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,8. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 592 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (74 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pacyna: 1
  • w gminie Pacyna: 1
  • powiat gostyniński: 20
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa