Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Jana Pawła 28
Miejscowość Brzeg
Kod pocztowy 49-300
Gmina miasto Brzeg
Powiat brzeski
Województwo opolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

774162794
Regon 16001605000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Brzeg pod adresem Jana Pawła 28. Nr tel. do szkoły to 774162794. Fax: 774162130. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terenie gminy Brzeg, powiat brzeski , województwo opolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ znajdziemy pod adresem zsebrzeg.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 16001605000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat brzeski ma zarejestrowane 7 szkoł zawodowych, a województwo opolskie - 64. Na 425 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół zawodowych (60,71 na placówkę), a średnia w województwie to 95,89 (6137 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 64 placówek).

Mapa