Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron gen. Władysław Anders

Adres Gimnazjum Nr 1

Straconki 25
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

338164979
Regon 07228453000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Straconki 25. Telefon do szkoły to 338164979. Nr faksu: 338164979. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.g1bb.republika.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 07228453000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 396, z czego 190 to dziewczynki, a 206 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,23. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (145,35 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.662.622.62
20065.612.552.55
20074.462.312.31
20082.432.622.62
20093.781.581.58
20104.931.391.39
20112.271.861.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.832.372.37
20066.693.313.31
20071.232.942.94
20080.564.064.06
20093.792.592.59
20103.052.52.5
20114.333.13.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa