Przedszkole Nr 2 W Myslowicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 2 W Myslowicach

Adres Przedszkole Nr 2 W Myslowicach

konopnickiej 1
Miejscowość Mysłowice
Kod pocztowy 41-404
Gmina miasto Mysłowice
Powiat Mysłowice
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 2 W Myslowicach

322252550
Regon 27150688000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 2 W Myslowicach znajduje się w miejscowości Mysłowice pod adresem konopnickiej 1. Numer telefonu do przedszkola to 322252550. Fax: 322252550. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Mysłowice, powiat Mysłowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27150688000000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dziewczynek i chłopców uczących się w placówce była równa 50, z czego 24 stanowiły dziewczynki, a 26 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat mysłowice ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo śląskie - 1394. Na 2155 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (97,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Mysłowice: 37
  • w gminie Mysłowice: 37
  • powiat Mysłowice: 37
  • województwo śląskie: 2020

Mapa