Niepubliczne Przedszkole Pluszak


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole Pluszak

Adres Niepubliczne Przedszkole Pluszak

JUNOSZY 47
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-058
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna
Regon 06066178100000
Organ prowadzący Pluszak

Niepubliczne Przedszkole Pluszak znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem JUNOSZY 47. Przedszkole funkcjonuje na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06066178100000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Przedszkole Pluszak to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Mapa