Przedszkole Nr 43 W Lublinie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 43 W Lublinie

Adres Przedszkole Nr 43 W Lublinie

Skautów 11A
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-808
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 43 W Lublinie

817412738
Regon 43103062200018
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 43 W Lublinie znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem Skautów 11A. Nr tel. do przedszkola to 817412738. Fax: 814795313. Przedszkole działa na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 43103062200018.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 125, z czego 60 to uczennice, a 65 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa