Przedszkole Nr 74


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 74

Adres Przedszkole Nr 74

Snopkowska 3/5
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-067
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 74

815332056
Regon 43103037800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 74 mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Snopkowska 3/5. Numer telefonu do przedszkola to 815332056. Numer fax: 815332056. Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 43103037800000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 120, z czego 57 to dziewczynki, a 63 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa