Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Twp


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Twp

Adres Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Twp

Ireny Kosmowskiej 1B
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-815
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Poradnia specjalistyczna
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Twp

817403413
Regon 43114184700704
Organ prowadzący OR Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Lublinie

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Twp mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Ireny Kosmowskiej 1B. Numer tel. do placówki to 817403413. Nr fax: 817403413. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.twp.lublin.pl. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 43114184700704. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna Twp to miasto na prawach powiatu.

Powiat lublin ma zarejestrowane 144 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo lubelskie - 898. Na 2009 uczniów w powiecie przypada 144 innych placówek edukacyjnych (13,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,31 (6560 uczniów na 898 placówek).

Mapa