Przedszkole Nr 39


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 39

Adres Przedszkole Nr 39

MAZAŃCOWICKA 37
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-346
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 39

338150511
Regon 07234917500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 39 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem MAZAŃCOWICKA 37. Numer tel. do przedszkola to 338150511. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 07234917500000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 52, z czego 28 stanowiły uczennice, a 24 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa