Szkoła Podstawowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3

Patron Juliusz Słowacki

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3

Lipowska 26
Miejscowość Czechowice-Dziedzice
Kod pocztowy 43-502
Gmina Czechowice-Dziedzice
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3

322153317
Strona
Regon 00072882000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 mieści się w miejscowości Czechowice-Dziedzice pod adresem Lipowska 26. Nr tel. do szkoły podstawowej to 322153317. Numer faksu: 322153317. Placówka szkolna funkcjonuje na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, powiat bielski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem sp3lipowiec.czechowice-dziedzice.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00072882000000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 368, z czego 197 stanowiły uczennice, a 171 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 15. Powiat bielski ma zarejestrowane 47 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 9515 uczniów w powiecie przypada 47 innych szkół podstawowych (202,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czechowice-Dziedzice: 21
  • w gminie Czechowice-Dziedzice: 25
  • powiat bielski: 60
  • województwo śląskie: 2020

Mapa