Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-białej


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-Białej

Patron Macierz Szkolna

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-Białej

Osuchowskiego 8
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-Białej

338124437
Regon 07057583200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-białej mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Osuchowskiego 8. Numer tel. do szkoły podstawowej to 338124437. Numer fax: 338124437. Placówka edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem sp3bb.ovh.org. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07057583200000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 W Bielsku-białej rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 422, z czego 206 stanowiły dziewczynki, a 216 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 2,67. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 36 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 8571 uczniów w powiecie przypada 36 innych szkół podstawowych (238,08 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa