Gimnazjum Nr 14


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 14

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Nr 14

Mazańcowicka 34
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-346
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 14

338126456
Regon 07228454700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 14 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Mazańcowicka 34. Numer tel. do szkoły to 338126456. Nr fax: 338126456. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 07228454700000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 296, z czego 138 to gimnazjalistki, a 158 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 28 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół gimnazjalnych (145,35 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.892.622.62
20063.72.552.55
20071.532.312.31
2008-1.62.622.62
2009-2.261.581.58
20101.951.391.39
2011-2.181.861.86
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.332.372.37
20062.063.313.31
20072.532.942.94
2008-1.874.064.06
2009-1.852.592.59
20100.42.52.5
2011-1.613.13.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum