Przedszkole Nr 66


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 66

Patron Bajkolandia

Adres Przedszkole Nr 66

Łączna 1-5
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 54-004
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 66

713492776
Strona
Regon 00020631600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 66 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Łączna 1-5. Numer tel. do przedszkola to 713492776. Numer faksu: 713492776. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.bajkolandia.wroclaw.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 00020631600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczących się w placówce była równa 128, z czego 67 stanowiły uczennice, a 61 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole