Przedszkole Nr 14


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 14

Adres Przedszkole Nr 14

Radosna 2
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 14

338145629
Regon 07235118900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 14 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Radosna 2. Numer tel. do przedszkola to 338145629. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 07235118900000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 120, z czego 52 to dziewczynki, a 68 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 10. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa