Przedszkole Nr 25


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 25

Adres Przedszkole Nr 25

Widok 28
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 25

338125883
Regon 07235155100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 25 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Widok 28. Numer tel. do przedszkola to 338125883. Placówka przedszkolna działa na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 07235155100000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 131, z czego 46 to dziewczynki, a 85 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa