Przedszkole Nr 24


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 24

Adres Przedszkole Nr 24

SEMPOŁOWSKIEJ 52
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 24

338164963
Regon 07235089900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 24 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem SEMPOŁOWSKIEJ 52. Numer telefonu do przedszkola to 338164963. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 07235089900000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 50, z czego 20 stanowiły dziewczynki, a 30 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 4422 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (66 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielsko-Biała: 82
  • w gminie Bielsko-Biała: 82
  • powiat Bielsko-Biała: 82
  • województwo śląskie: 2020

Mapa