Przedszkole Nr 19


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 19

Adres Przedszkole Nr 19

Karpacka 15
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 19

322464162
Strona
Regon 24177733100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 19 znajduje się w miejscowości Chorzów pod adresem Karpacka 15. Telefon do przedszkola to 322464162. Nr faksu: 322464162. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem przedszkole19chorzow.pl. Placówka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24177733100000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 133, z czego 76 to dziewczynki, a 57 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,5. Powiat chorzów ma zarejestrowane 29 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2939 uczniów w powiecie przypada 29 innych przedszkoli (101,34 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Chorzów: 44
  • w gminie Chorzów: 44
  • powiat Chorzów: 44
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

przedszkole