Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie

STEFANA BATOREGO 37
Miejscowość Chorzów
Kod pocztowy 41-506
Gmina miasto Chorzów
Powiat Chorzów
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie

327276944
Strona
Regon 24158235000030
Organ prowadzący Centrum Kształcenia "PRYMUS"

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie mieści się w miejscowości Chorzów pod adresem STEFANA BATOREGO 37. Numer tel. do szkoły to 327276944. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Chorzów, powiat Chorzów , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.darmoweszkoly.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 24158235000030. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Prymus W Chorzowie to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat chorzów ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 531 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (66,38 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa