Gimnazjum Specjalne Nr 21


Informacje ogólne

Adres Ksiecia Ziemowita 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322312828
Fax 322315952
Strona
Regon 27656479200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 40
Liczba uczennic 17
Liczba uczniów 23

Gimnazjum Specjalne Nr 21 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Ksiecia Ziemowita 3. Numer tel. do szkoły to 322312828. Faks: 322315952. Gimnazjum działa na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zso6gliwice.edu.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27656479200000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 40, z czego 17 to uczennice, a 23 stanowili chłopcy. Powiat gliwice ma zarejestrowane 27 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4735 uczniów w powiecie przypada 27 innych gimnazjów (175,37 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa