Przedszkole Miejskie Nr 13 W łodzi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 13 W Łodzi

Adres Przedszkole Miejskie Nr 13 W Łodzi

Więckowskiego 10
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-722
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 13 W Łodzi

426338947
Strona
Regon 00434079600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 13 W łodzi mieści się w miejscowości Łódź pod adresem Więckowskiego 10. Telefon do przedszkola to 426338947. Nr faksu: 426338947. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.pm13.republika.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00434079600000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 75, z czego 39 stanowiły uczennice, a 36 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 7 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6. Powiat łódź ma zarejestrowane 206 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 16886 uczniów w powiecie przypada 206 innych przedszkoli (81,97 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Łódź: 323
  • w gminie Łódź: 323
  • powiat Łódź: 323
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa