Przedszkole Samorządowe W Kamionce


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Kamionce

Adres Przedszkole Samorządowe W Kamionce

Kościelna 6
Miejscowość Kamionka
Kod pocztowy 21-132
Gmina Kamionka
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Kamionce

818527013
Regon 06031060400000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Kamionce mieści się w miejscowości Kamionka pod adresem Kościelna 6. Telefon do przedszkola to 818527013. Jednostka przedszkolna mieści się na terenie gminy Kamionka, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 06031060400000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 47, z czego 20 stanowiły uczennice, a 27 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 5 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,5. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 14 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 933 uczniów w powiecie przypada 14 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Kamionka: 1
  • w gminie Kamionka: 2
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa