Przedszkole Publiczne W Niemcach


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne W Niemcach

Adres Przedszkole Publiczne W Niemcach

Lubelska 182
Miejscowość Niemce
Kod pocztowy 21-025
Gmina Niemce
Powiat lubelski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne W Niemcach

817561430
Strona
Regon 43225227600010
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Publiczne W Niemcach mieści się w miejscowości Niemce pod adresem Lubelska 182. Numer telefonu do przedszkola to 817561430. Nr faksu: 817561430. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Niemce, powiat lubelski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www przedszkola można odwiedzić pod adresem www.przedszkole.niemce.pl. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 43225227600010.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 175, z czego 91 to dziewczynki, a 84 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 6,5. Powiat lubelski ma zarejestrowane 38 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 1283 uczniów w powiecie przypada 38 innych przedszkoli (33,76 na placówkę), a średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Niemce: 1
  • w gminie Niemce: 4
  • powiat lubelski: 81
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa