Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka


Najważniejsze informacje - Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka

Adres Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka

Gałczyńskiego 21
Miejscowość Olsztyn
Kod pocztowy 10-089
Gmina miasto Olsztyn
Powiat Olsztyn
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka

895279327
Regon 01257534600116
Organ prowadzący TWP Oddział Regionalny w Olsztynie

Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka mieści się w miejscowości Olsztyn pod adresem Gałczyńskiego 21. Numer telefonu do przedszkola to 895279327. Faks: 895279327. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Olsztyn, powiat Olsztyn , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01257534600116. Organ rejestrujący dla Przedszkole Publiczne Nr 7 Twp Poziomka to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce wynosiła 84, z czego 42 to dziewczynki, a 42 to chłopcy. Powiat olsztyn ma zarejestrowane 67 przedszkoli, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 3504 uczniów w powiecie przypada 67 innych przedszkoli (52,3 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Olsztyn: 66
  • w gminie Olsztyn: 66
  • powiat Olsztyn: 66
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa