Niepubliczne Przedszkole "bambi"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Bambi"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Bambi"

Ząbkowska 18A
Miejscowość Marki
Kod pocztowy 05-270
Gmina miasto Marki
Powiat wołomiński
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Bambi"

227813356
Regon 71046120800000
Organ prowadzący Lasmark

Niepubliczne Przedszkole "bambi" mieści się w miejscowości Marki pod adresem Ząbkowska 18A. Numer telefonu do przedszkola to 227813356. Numer fax: 227811621. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Marki, powiat wołomiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 71046120800000. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczne Przedszkole "bambi" to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat wołomiński ma zarejestrowane 93 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 3789 uczniów w powiecie przypada 93 innych przedszkoli (40,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Mapa