Przedszkole Komunalne


Najważniejsze informacje - Przedszkole Komunalne

Adres Przedszkole Komunalne

Leśna 2a
Miejscowość Stare Kurowo
Kod pocztowy 66-540
Gmina Stare Kurowo
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Komunalne

957615044
Regon 21127098600000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Komunalne mieści się w miejscowości Stare Kurowo pod adresem Leśna 2a. Nr tel. do przedszkola to 957615044. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Stare Kurowo, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 21127098600000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce wynosiła 103, z czego 49 stanowiły dziewczynki, a 54 stanowili uczniowie. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1059 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (132,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Stare Kurowo: 3
  • w gminie Stare Kurowo: 4
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa

przedszkole