Gminne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole

Adres Gminne Przedszkole

Gorzowska 19
Miejscowość Santok
Kod pocztowy 66-431
Gmina Santok
Powiat gorzowski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole

957287534
Regon 21052177100000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole znajduje się w miejscowości Santok pod adresem Gorzowska 19. Numer tel. do przedszkola to 957287534. Numer faksu: 957287534. Placówka przedszkolna znajduje się na obszarze gminy Santok, powiat gorzowski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 21052177100000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 69, z czego 32 stanowiły dziewczynki, a 37 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 5 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4. Powiat gorzowski ma zarejestrowane 16 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1302 uczniów w powiecie przypada 16 innych przedszkoli (81,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Santok: 1
  • w gminie Santok: 6
  • powiat gorzowski: 32
  • województwo lubuskie: 440

Mapa