Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Patron im.Batalionów Chłopskich

Adres Technikum

89a
Miejscowość Bożków
Kod pocztowy 57-441
Gmina Nowa Ruda
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

748714275
Strona
Regon 00015252000002
Organ prowadzący Samorząd województwa

Technikum znajduje się w miejscowości Bożków pod adresem 89a. Telefon do technikum to 748714275. Nr faksu: 748714252. Szkoła średnia techniczna mieści się na obszarze gminy Nowa Ruda, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsa-bozkow.prv.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 00015252000002.

Kursant szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 229, z czego 94 to kursantki, a 135 stanowili słuchacze. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo dolnośląskie - 182. Na 2294 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (229,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 207,34 (37735 wychowanków na 182 placówek).

Mapa