Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

Adres Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

Partyzantów 1A
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych

447555276
Regon 59073701900139
Organ prowadzący Barbara Kosno, Marek Orciuch

Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Opoczno pod adresem Partyzantów 1A. Nr tel. do szkoły to 447555276. Studium policealne ma lokalizację na obszarze gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Szkoła policealna znajduje się w rejestrze pod numerem 59073701900139. Instytucja rejestrująca] dla Publiczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych to powiat ziemski.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 24, z czego 8 stanowiły uczennice, a 16 to słuchacze. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 8 szkoł policealnych, a województwo łódzkie - 211. Na 297 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół policealnych (37,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 26,74 (5643 uczniów na 211 placówek).

Mapa