Publiczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Publiczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

Adres Publiczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych

PARTYZANTÓW 1A
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 59073701900146
Organ prowadzący MAREK ORCIUCH, BARBARA KOSNO

Publiczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Opoczno pod adresem PARTYZANTÓW 1A. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na obszarze gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 59073701900146. Instytucja rejestrująca] dla Publiczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych to powiat ziemski.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 194, z czego 112 to kursantki, a 82 to słuchacze. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1094 uczniów w powiecie przypada 9 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (121,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 słuchaczy na 186 placówek).

Mapa