Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Adres Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

Piotrkowska 61
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie

447361455
Regon 59072617400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne W Zespole Szkół Specjalnych Im. Jana Brzechwy W Opocznie mieści się w miejscowości Opoczno pod adresem Piotrkowska 61. Nr tel. do szkoły to 447361455. Numer faksu: 447361456. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 59072617400000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 26, z czego 8 to gimnazjalistki, a 18 to chłopcy. Powiat opoczyński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2716 uczniów w powiecie przypada 17 innych jednostek gimnazjalnych (159,76 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Mapa