Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Patron brak

Adres Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Szkolna 5
Miejscowość Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy 62-080
Gmina Tarnowo Podgórne
Powiat poznański
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

618166006
Strona
Regon 30180106900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia mieści się w miejscowości Tarnowo Podgórne pod adresem Szkolna 5. Numer telefonu do placówki to 618166006. Nr faksu: 618166006. Placówka znajduje się na terenie gminy Tarnowo Podgórne, powiat poznański , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki znajdziemy pod adresem ssm-art.plssm.art.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 30180106900000.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczących się w placówce wynosiła 60, z czego 38 stanowiły słuchaczki, a 22 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 3 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na kursanta przypada 0,25 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,25. Powiat poznański ma zarejestrowane 62 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 240 uczniów w powiecie przypada 62 innych placówek edukacyjnych (3,87 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 uczniów na 1250 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Tarnowo Podgórne: 5
  • w gminie Tarnowo Podgórne: 14
  • powiat poznański: 139
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa