3-letnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Kościanie


Najważniejsze informacje - 3-Letnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Kościanie

Patron Maria Konopnicka

Adres 3-Letnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Kościanie

M. Konopnickiej 1
Miejscowość Kościan
Kod pocztowy 64-000
Gmina miasto Kościan
Powiat kościański
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon 3-Letnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Kościanie

655122931
Strona
Regon 30090755800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

3-letnia Szkoła Przysposabiająca Do Pracy W Kościanie mieści się w miejscowości Kościan pod adresem M. Konopnickiej 1. Numer tel. do placówki to 655122931. Faks: 655122931. Placówka znajduje się na terenie gminy Kościan, powiat kościański , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.zskoscian.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 30090755800000.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 41, z czego 14 to uczennice, a 27 to uczniowie. Powiat kościański ma zarejestrowane 37 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 154 uczniów w powiecie przypada 37 innych placówek edukacyjnych (4,16 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 kursantów na 1250 placówek).

Mapa