Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Park 3
Miejscowość Jarocin
Kod pocztowy 63-200
Gmina Jarocin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

627473020
Regon 00077219700000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia mieści się w miejscowości Jarocin pod adresem Park 3. Numer telefonu do placówki to 627473020. Nr faksu: 627473020. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Jarocin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki odwiedzimy pod adresem www.psm.jarocin.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00077219700000.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce to 122, z czego 63 stanowiły słuchaczki, a 59 stanowili słuchacze. W placówce pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,25. Powiat jarociński ma zarejestrowane 32 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 186 uczniów w powiecie przypada 32 innych placówek edukacyjnych (5,81 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 wychowanków na 1250 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Jarocin: 8
  • w gminie Jarocin: 14
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa