Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Pleszewie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Pleszewie

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Pleszewie

WOJSKA POLSKIEGO 7
Miejscowość Pleszew
Kod pocztowy 63-300
Gmina Pleszew
Powiat pleszewski
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Pleszewie

627422171
Regon 00334383500000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Pleszewie mieści się w miejscowości Pleszew pod adresem WOJSKA POLSKIEGO 7. Telefon do placówki to 627422171. Fax: 627427173. Placówka działa na obszarze gminy Pleszew, powiat pleszewski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem psmrepublika.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00334383500000.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 115, z czego 67 stanowiły uczennice, a 48 stanowili uczniowie. W placówce pracuje łącznie 18 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,8. Powiat pleszewski ma zarejestrowane 46 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 181 uczniów w powiecie przypada 46 innych placówek edukacyjnych (3,93 na placówkę), a średnia w województwie to 7,59 (9489 kursantów na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Pleszew: 5
  • w gminie Pleszew: 7
  • powiat pleszewski: 22
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa