Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

T. Kościuszki 14a
Miejscowość Jarocin
Kod pocztowy 63-200
Gmina Jarocin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

625053010
Strona
Regon 30104807000030
Organ prowadzący Krzysztof Hajdasz

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Jarocin pod adresem T. Kościuszki 14a. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 625053010. Numer fax: 625053010. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Jarocin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.ckd-jarocin.edu.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 30104807000030. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat jarociński ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 520 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (104 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny 3 25,33 % 66,67 %
język angielski pisemny podstawowy 4 31,75 % 50,00 %
matematyka pisemny podstawowy 8 27,50 % 50,00 %
język polski pisemny podstawowy 8 32,63 % 100,00 %
język polski ustny 6 70,00 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny 25,33 % 7 (z 8) 7 (z 8) 7 (z 8) 368 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 31,75 % 7 (z 8) 7 (z 8) 7 (z 8) 374 (z 409)
matematyka pisemny podstawowy 27,50 % 7 (z 9) 7 (z 9) 7 (z 9) 331 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 32,63 % 8 (z 9) 8 (z 9) 8 (z 9) 468 (z 527)
język polski ustny 70,00 % 7 (z 9) 7 (z 9) 7 (z 9) 152 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa