Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Krotoszynie


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Krotoszynie

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Krotoszynie

Młyńska 2D
Miejscowość Krotoszyn
Kod pocztowy 63-700
Gmina Krotoszyn
Powiat krotoszyński
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Krotoszynie

627253441
Regon 00064018800000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Krotoszynie mieści się w miejscowości Krotoszyn pod adresem Młyńska 2D. Numer telefonu do placówki to 627253441. Fax: 627225859. Placówka znajduje się na terytorium gminy Krotoszyn, powiat krotoszyński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem psmkrotoszyn.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00064018800000.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 123, z czego 81 to słuchaczki, a 42 to uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,4. Powiat krotoszyński ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 299 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (7,67 na placówkę), a średnia w województwie to 7,59 (9489 słuchaczy na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Krotoszyn: 13
  • w gminie Krotoszyn: 19
  • powiat krotoszyński: 38
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa