Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie

Patron Królowa Jadwiga

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie

Al. Niepodległości 8
Miejscowość Jarocin
Kod pocztowy 63-200
Gmina Jarocin
Powiat jarociński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie

627472872
Regon 00069423800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie znajduje się w miejscowości Jarocin pod adresem Al. Niepodległości 8. Numer tel. do szkoły podstawowej to 627472872. Nr faksu: 627472872. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Jarocin, powiat jarociński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji szkolnej można znaleźć pod adresem www.sp2jarocin.pl. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069423800000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Królowej Jadwigi W Jarocinie przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 318, z czego 152 to dziewczynki, a 166 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 1,8. Powiat jarociński ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 3823 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (123,32 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jarocin: 8
  • w gminie Jarocin: 14
  • powiat jarociński: 31
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa