Szkoła Muzyczna I Stopnia W żegocnie


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I Stopnia W Żegocnie

Patron brak

Adres Szkoła Muzyczna I Stopnia W Żegocnie

50
Miejscowość Żegocina
Kod pocztowy 32-731
Gmina Żegocina
Powiat bocheński
Województwo małopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Muzyczna I Stopnia W Żegocnie

146132028
Regon 12099504000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Muzyczna I Stopnia W żegocnie mieści się w miejscowości Żegocina pod adresem - 50. Numer telefonu do placówki to 146132028. Fax: 146132028. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Żegocina, powiat bocheński , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki można znaleźć pod adresem -. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12099504000000.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 122, z czego 66 to uczennice, a 56 to uczniowie. W placówce jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 11 na pół etatu. Na kursanta przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,55. Powiat bocheński ma zarejestrowane 63 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo małopolskie - 1461. Na 944 uczniów w powiecie przypada 63 innych placówek edukacyjnych (14,98 na placówkę), a średnia w województwie to 8,08 (11809 słuchaczy na 1461 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Żegocina: 3
  • w gminie Żegocina: 5
  • powiat bocheński: 60
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa