Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu

Adres Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu

158231036
Regon 18041021500098
Organ prowadzący KRZYSZTOF SADRAKUŁA

Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Numer telefonu do technikum to 158231036. Numer fax: 158231036. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym znajdziemy pod adresem www.euroszkola-bis.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18041021500098. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Technikum Budownictwa W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

Uczeń technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zdaniu matury.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1477 uczniów w powiecie przypada 21 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (70,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 słuchaczy na 169 placówek).

Mapa