Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu

Adres Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu

158231036
Strona
Regon 18041021500106
Organ prowadzący KRZYSZTOF SADRAKUŁA

Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Nr tel. do technikum to 158231036. Numer faksu: 158231036. Szkoła średnia techniczna działa na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.euroszkola-bis.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 18041021500106. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Technikum Logistyczne W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1477 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich o profilu technicznym (70,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Mapa