I Technikum Informatyczne


Najważniejsze informacje - I Technikum Informatyczne

Adres I Technikum Informatyczne

ŚW.BARBARY 1C
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon I Technikum Informatyczne

158231036
Regon 18041021500073
Organ prowadzący Krzysztof Sadrakuła

I Technikum Informatyczne znajduje się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1C. Telefon do szkoły to 158231036. Faks: 158231036. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową szkoły średniej o profilu technicznym odwiedzimy pod adresem euroszkola-bis.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 18041021500073. Jednostka rejestracyjna dla I Technikum Informatyczne to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1477 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół średnich technicznych (70,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 wychowanków na 169 placówek).

Mapa