Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

Adres Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

Wolności 105
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy

748331377
Regon 89059114400047
Organ prowadzący Daria Michalska

Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Wolności 105. Nr tel. do gimnazjum to 748331377. Nr fax: 748331377. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.michalska.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 89059114400047. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Gimnazjum Z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 19 innych jednostek gimnazjalnych (133,53 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa