Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych

Wolności 105
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych

748331377
Regon 02197741900000
Organ prowadzący Daria Michalska

Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Bielawa pod adresem Wolności 105. Telefon do szkoły to 748331377. Numer fax: 748331377. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem michalska.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 02197741900000. Jednostka rejestrująca dla Prywatne Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (133,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-21.65-1.09-1.06
2010-19.81-1.11-3.25
2011-20.16-0.05-0.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2009-20.44-1.25-2.06
2010-21.16-1.76-4.18
2011-22.52-0.88-1.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa