Gimnazjum Nr 1 W Bielawie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Bielawie

Adres Gimnazjum Nr 1 W Bielawie

Brzeżna 48
Miejscowość Bielawa
Kod pocztowy 58-260
Gmina miasto Bielawa
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Bielawie

746452202
Regon 89105172800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Bielawie mieści się w miejscowości Bielawa pod adresem Brzeżna 48. Telefon do gimnazjum to 746452202. Numer faksu: 746452202. Gimnazjum mieści się na terenie gminy Bielawa, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.gim1bielawa.co.nr. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 89105172800000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 135, z czego 59 to gimnazjalistki, a 76 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (133,53 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Bielawa: 8
  • w gminie Bielawa: 8
  • powiat dzierżoniowski: 34
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.741.633.32
20063.280.183.52
2007-8.68-1.471.71
20081.132.023.52
20094.24-1.09-1.06
2010-2.06-1.11-3.25
20111.76-0.05-0.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.28-0.053.03
20060.07-0.733.62
2007-4.55-0.514.01
20081.351.183.95
20090.67-1.25-2.06
2010-0.46-1.76-4.18
20113.75-0.88-1.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa