Gimnazjum Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów

Patron Szarych Szeregów

Adres Gimnazjum Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów

Nowowiejska 64
Miejscowość Dzierżoniów
Kod pocztowy 58-200
Gmina miasto Dzierżoniów
Powiat dzierżoniowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów

748312318
Regon 89105115400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Szarych Szeregów mieści się w miejscowości Dzierżoniów pod adresem Nowowiejska 64. Numer tel. do gimnazjum to 748312318. Nr fax: 748312318. Placówka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim1ddz.eu. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 89105115400000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 320, z czego 155 to uczennice, a 165 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 35 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 34. Powiat dzierżoniowski ma zarejestrowane 19 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2537 uczniów w powiecie przypada 19 innych placówek gimnazjalnych (133,53 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Dzierżoniów: 11
  • w gminie Dzierżoniów: 11
  • powiat dzierżoniowski: 34
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.241.630.95
2006-2.080.18-0.87
2007-2.82-1.47-2.65
20080.032.022.41
2009-1.85-1.09-0.53
20105.67-1.113.66
2011-3.16-0.051.8
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.82-0.05-0.46
2006-2.81-0.73-2.15
2007-2.67-0.51-2.78
2008-2.71.181.52
20092.28-1.251.76
20104.84-1.763.8
2011-0.52-0.882.52

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa