Niepubliczna Placówka Oświatowo-wych. Studio Ars


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wych. Studio Ars

Patron 0000000000000000000000000000000000000000000

Adres Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wych. Studio Ars

Inflancka 19 lok.79
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-189
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wych. Studio Ars

226354980
Regon 01044665600000
Organ prowadzący Violetta Czernik-Szarecka

Niepubliczna Placówka Oświatowo-wych. Studio Ars znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Inflancka 19 lok.79. Numer tel. do placówki to 226354980. Placówka znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www placówki można znaleźć pod adresem 00000000000000000000000000000000000000000000. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 01044665600000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Placówka Oświatowo-wych. Studio Ars to miasto na prawach powiatu.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 424 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 5572 uczniów w powiecie przypada 424 innych placówek edukacyjnych (13,14 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,16 (14042 wychowanków na 1721 placówek).

Mapa