Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Adres Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

Heweliusza 11
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-890
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja

853058027
Regon 63021742408188
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. z o.o.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Heweliusza 11. Numer tel. do placówki to 853058027. Numer faksu: 583217121. Placówka działa na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.teb.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 63021742408188. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja to miasto na prawach powiatu.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 177 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo pomorskie - 920. Na 1520 uczniów w powiecie przypada 177 innych placówek edukacyjnych (8,59 na placówkę), a średnia w województwie to 6,75 (6209 uczniów na 920 placówek).

Mapa