Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja

Adres Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja

Heweliusza 11
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-890
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja

583058027
Regon 30087914102905
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. zo.o.

Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Heweliusza 11. Numer tel. do szkoły to 583058027. Numer faksu: 583217121. Studium policealne działa na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę www studium policealnego znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Studium policealne funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30087914102905. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Policealna Szkoła Teb Edukacja to miasto na prawach powiatu.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 69 szkoł policealnych, a województwo pomorskie - 218. Na 584 uczniów w powiecie przypada 69 innych szkół policealnych (8,46 na placówkę), a średnia w województwie to 14 (3051 wychowanków na 218 placówek).

Mapa