Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku

Patron Emilia Plater

Adres Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku

Grobla IV 8
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-837
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku

583011848
Strona
Regon 19044546000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Grobla IV 8. Nr tel. do szkoły podstawowej to 583011848. Nr fax: 583011848. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej można znaleźć pod adresem www.sp50.gdansk.republika.pl. Szkoła funkcjonuje w rejestrze pod numerem 19044546000000.

Szkoła Podstawowa Nr 50 W Gdańsku edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczących się w placówce była równa 512, z czego 254 stanowiły uczennice, a 258 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 46 nauczycieli, z czego 39 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,57. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 85 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 23742 uczniów w powiecie przypada 85 innych szkół podstawowych (279,32 na placówkę), a średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa